O nas


 

1. Przedmiotem działalności Placówki jest organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i poszerzanie kwalifikacji zawodowych, samokształcenia kierowanego oraz nauki na odległość (e-learning), w celu kształtowania i rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych oraz różnorodnych zainteresowań kursantów jak również uzupełniania i zdobywania przez nich wiedzy.
2. Placówka kształci w następujących systemach:
• system eksternistyczny,
• samokształcenie kierowane dostosowane do potrzeb indywidualnych kursanta,
• kształcenie na odległość (e-learning).
3. Rodzaje oferowanych kursów:
• Specjalistyczne kursy językowe adresowane do określonych grup zawodowych: np. język angielski dla logistyków, język angielski dla kadry menedżerskiej, inne w ramach aktualnej oferty
• Specjalistyczne kursy w formie samokształcenia kierowanego umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności w ramach określonych grup zawodowych: np. zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie hotelarskim, nowoczesne systemy magazynowania, wykorzystanie systemów informatycznych klasy ERP w zarządzaniu, uwarunkowania założenia i rozwoju firmy usługowej na rynku polskim, tworzenie biznes planów, inne w ramach aktualnej oferty
• Kursy rozwijające określone zainteresowania i umożliwiające poszerzenie wiedzy w wybranym przez uczestnika zakresie: np. socjotechnika w komunikacji, zarządzanie czasem, inne w ramach aktualnej oferty

 

Edu Help jako placówka szkoleniowa spełnia następujące zadania:

• Organizacja i realizowanie nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie eksternistycznym, samokształcenia kierowanego oraz kształcenia na odległość (e-learning);
• Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób aktywnych zawodowo, jak i wchodzących na rynek pracy poprzez realizowane kursy.
• Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych w zakresie nauki języków obcych osób aktywnych zawodowo oraz młodzieży uczącej się.
• Promocja nowoczesnych form kształcenia i samokształcenia wśród odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw.
• Przekazywanie prawidłowych wzorców wykorzystywania zasobów Internetu do podnoszenia kompetencji osobistych oraz zawodowych.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.